Wrocław, 06.02.2019 r.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż firma Cosmet Sp. z o. o. wybrała zwycięską ofertę na realizację usługi doradczej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje Działanie 1.3 Rozwój przedsiębiorczości Poddziałanie 1.3.2 Rozwój przedsiębiorczości – ZIT WrOF.

Zapraszamy do zapoznania się z Protokołem z wyboru Oferty ( Link ).

Z poważaniem
Aleksandra Klimas – Prezes Zarządu
Anna Klimas – Członek Zarządu

Wrocław, 27.01.2019 r.

Szanowni Państwo,

 W związku z otrzymaniem przez firmę Cosmt Sp. z o. o. dofinansowania projektu  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje Działanie 1.3 Rozwój przedsiębiorczości Poddziałanie 1.3.2 Rozwój przedsiębiorczości – ZIT WrOF.

Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem  ofertowym oraz przesyłania ofert, pozostałe informacje w załączniku (Link ).

 Z poważaniem
Aleksandra Klimas – Prezes Zarządu
Anna Klimas – Członek Zarządu