Wrocław, 15.05.2019 r.

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, iż Firma Cosmet Sp. z o. o. realizuje projekt współfinansowany ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, Działanie 1.2 Innowacyjne
Przedsiębiorstwa, Poddziałanie 1.2.1 Innowacyjne przedsiębiorstwa – konkurs horyzontalny, Schemat
1.2.C.b Usługi dla przedsiębiorstw – „Bon na innowację”.

 

Z poważaniem
Aleksandra Klimas-Prezes zarządu
Anna Klimas-Członek Zarządu

Wrocław, 14.05.2019 r.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, iż firma Cosmet Sp. z o. o. wybrała zwycięską ofertę na realizację usługi
badawczo – rozwojowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa
Dolnośląskiego 2014 – 2020, Działanie 1.2 Innowacyjne Przedsiębiorstwa, Poddziałanie 1.2.1
Innowacyjne przedsiębiorstwa – konkurs horyzontalny, Schemat 1.2.C.b Usługi dla przedsiębiorstw –
„Bon na innowację”
Zapraszamy do zapoznania się z Protokołem z wyboru Oferty(Link ).

 

Z poważaniem
Aleksandra Klimas-Prezes zarządu
Anna Klimas-Członek Zarządu

Wrocław, 17.04.2019 r.

Szanowni Państwo,

W związku z otrzymaniem przez firmę Cosmet Sp. z o. o. dofinansowania projektu
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020,  Działanie 1.2
Innowacyjne Przedsiębiorstwa, Poddziałanie 1.2.1 Innowacyjne przedsiębiorstwa – konkurs
horyzontalny, Schemat 1.2.C.b Usługi dla przedsiębiorstw – „Bon na innowację”
Zapraszam do zapoznania się z zapytaniem  ofertowym oraz przesyłania ofert, pozostałe
informacje w załączniku (Link ).

 

Z poważaniem
Aleksandra Klimas-Prezes zarządu
Anna Klimas-Członek Zarządu

 

Wrocław, 15.02.2019 r.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż firma Cosmet Sp. z o. o. relizuje projekt współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje Działanie
1.3 Rozwój przedsiębiorczości Poddziałanie 1.3.2 Rozwój przedsiębiorczości – ZIT WrOF.

Wrocław, 06.02.2019 r.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż firma Cosmet Sp. z o. o. wybrała zwycięską ofertę na realizację usługi doradczej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje Działanie 1.3 Rozwój przedsiębiorczości Poddziałanie 1.3.2 Rozwój przedsiębiorczości – ZIT WrOF.

Zapraszamy do zapoznania się z Protokołem z wyboru Oferty ( Link ).

Z poważaniem
Aleksandra Klimas – Prezes Zarządu
Anna Klimas – Członek Zarządu

Wrocław, 27.01.2019 r.

Szanowni Państwo,

W związku z otrzymaniem przez firmę Cosmt Sp. z o. o. dofinansowania projektu  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje Działanie 1.3 Rozwój przedsiębiorczości Poddziałanie 1.3.2 Rozwój przedsiębiorczości – ZIT WrOF.

Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem  ofertowym oraz przesyłania ofert, pozostałe informacje w załączniku (Link ).

 Z poważaniem
Aleksandra Klimas – Prezes Zarządu
Anna Klimas – Członek Zarządu